top of page

iCAM-programma

Het ICAM-programma vergroot de toegang tot leren en verbetert het leervermogen van kinderen die getroffen zijn door migratie (CAM) door het klimaat van "convivencia" (in harmonie leven) op scholen te verbeteren, door het bewustzijn te vergroten van de rechten waarop ze recht hebben, en door het bieden van extra ondersteuning voor hun sociaal en emotioneel leren en welzijn op school en thuis.

Bezoek hier de iCAM-website: 
https://www.icamproject.eu

Hoe iCAM werkt

Het ICAM-programma werkt door het bouwen van krachtige netwerken van scholen, geleid door lokale National Facilitators die zijn opgeleid door internationale ICAM-projectteamleiders. Een uitgebreid coaching- en trainingsprogramma wordt ondersteund door handboeken, lesplannen, workshops voor ouders en een breed scala aan aanvullende bronnen, die gemakkelijk in elke taal kunnen worden vertaald. Het model is volledig schaalbaar, van een klein cluster van scholen tot landelijke implementatie. De levering kan precies op uw wensen worden afgestemd.

Doelstellingen:

  • Vergroot het bewustzijn van kinderen/jongeren die door migratie worden getroffen en die potentiële slachtoffers zijn van uitsluiting en degenen die met hen in contact komen, zodat CAM hun rechten op grond van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en het Europees Verdrag inzake de uitoefening van kinderrechten

  • Verbeter inclusie en veilig leren op school door de hele schoolomgeving van convivencia te verbeteren door te concentreren op 10 gebieden van schoolorganisatie die samen het klimaat van convivencia creëren.

  • Ontwikkel peer-geleide initiatieven voor kinderen/jongeren op scholen die hun eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het volledig betrekken van alle leerlingen bij het schoolleven zullen bevorderen.

  • Ontwikkel het formele en informele leerplan voor sociaal en emotioneel leren (SEL) van de hele school met extra ondersteuning die voldoet aan de speciale SEL-behoeften van CAM.

  • Pas geleerde lessen toe over de langetermijneffecten van ontheemding en rouw op CAM tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  • Door middel van training en ondersteuning de capaciteiten van opvoeders en gezinnen versterken om ervoor te zorgen dat CAM wordt opgenomen in reguliere scholen.

  • Pas een online ICAM-schoolbeoordelingsinstrument toe op SEL en de schoolorganisatie voor convivencia en inclusie waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn.

  • Versterk de samenwerking tussen scholen, gezinnen, NGO's en andere instanties/organisaties die in contact komen met kinderen/jongeren die door migratie worden getroffen.

BeCSR-handboek

Het BeCSR-handboek is ontworpen om alle betrokkenen bij het ICAM-programma op scholen te ondersteunen, met speciale aandacht voor de bescherming van kinderen en jongeren in cyberspace, online. 

Het kan worden gebruikt als referentiedocument voor, tijdens en na de ICAM-workshops ter ondersteuning van een schoolprogramma ter bevordering van de inclusie van kinderen die getroffen zijn door migratie (CAM).

Het BeCSR-handboek is opgesteld als aanvulling en aanvulling op het bestaande ICAM-handboek. Op deze manier kunnen beide middelen op een later tijdstip worden samengevoegd tot een samenhangend geheel.

bottom of page