top of page
annie-spratt-4-4WPFLVhAY-unsplash.jpg

Wees cyberveilig en verantwoordelijk

Het programma heeft tot doel de digitale geletterdheid van leerlingen te verbeteren, inclusief het vermijden van en reageren op cyberpesten, radicalisering en pogingen tot grooming als slachtoffer of omstander.

BeCSR- en iCAM-programma's

BeCSR kan als stand-alone project worden ingezet of gecombineerd worden met de middelen uit het iCAM-programma. De twee vullen elkaar aan en versterken elkaar. 

BeCSR-handboek

Het BeCSR-handboek is ontworpen om alle betrokkenen bij het ICAM-programma op scholen te ondersteunen, met speciale aandacht voor de bescherming van kinderen en jongeren in cyberspace, online. 

Het kan worden gebruikt als referentiedocument voor, tijdens en na de ICAM-workshops ter ondersteuning van een schoolprogramma ter bevordering van de inclusie van kinderen die getroffen zijn door migratie (CAM).

Het BeCSR-handboek is opgesteld als aanvulling en aanvulling op het bestaande ICAM-handboek. Op deze manier kunnen beide middelen op een later tijdstip worden samengevoegd tot een samenhangend geheel.

Hoe werkt ICAMbecsr?

screen-post-folBYP0ED0k-unsplash_edited.jpg

Boekbeoordeling

"... Bij het beoordelen van de literatuur met betrekking tot kinderen die worden getroffen door migratie, met name in de context van cyberveiligheid en -verantwoordelijkheid, wijst het bewijs in de richting van twee belangrijke aandachtsgebieden: individuele ontwikkeling van veerkracht en de keuzevrijheid van de ander (volwassenen en leeftijdsgenoten). .."

ICAMbecsr

Kernbronnen

Binnen het ICAM & BeCSR-programma is een reeks onderling gerelateerde workshops in kleine groepen geschreven om primaire en secundaire doelstellingen, bewustzijn, kennis en vaardigheden te ondersteunen.

annie-spratt-CV3nkG7XIwg-unsplash_edited.jpg

BeCSR Serious Game

 

Speel onze "kies je avontuur" serious game

Screenshot 2022-01-25 at 13.37.12.png
bottom of page